Θερμική καταπόνηση Πρόληψη της θερμικής
καταπόνησης των εργαζομένων
Περισσότερα...
εποχικά εργαζόμενοι ELA_leaflet_3folds ela_game Τηλεφωνική Γραμμή
Καταγγελιών
Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 15:00 Περισσότερα phone 1555
αδήλωτη εργασία

Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις

Ώρες Κοινού και Έλεγχος Εισόδου έως 3-10-2022

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού*. *ΚYA Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53937/23-9-2022 (ΦΕΚ Β’ 4977/23-9-2022)…
Ανακοινώσεις

Ώρες Κοινού και Έλεγχος Εισόδου έως 26-9-2022

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού*. *ΚYA Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236/8-9-2022 (ΦΕΚ Β’ 4756/9-9-2022)…
Ανακοινώσεις

Ώρες Κοινού και Έλεγχος Εισόδου έως 9-9-2022

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού*. *ΚYA Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49655/31-8-2022 (ΦΕΚ Β’ 4604/31-8-2022)…
Ανακοινώσεις

Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Θέματα Ασφαλείας στην Εργασία, Έτους 2022 (Επικαιροποίηση 26-08-2022)

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για το έτος 2021.
Ανακοινώσεις

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα εμπεριέχει θεμελιώδεις αξίες, καθώς και την αναμενόμενη από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι διέπονται από μια και μοναδική υποχρέωση, την…
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Κάλυψη Τριών Θέσεων Εργασίας στο Γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Στο πλαίσιο της σύστασης του γραφείου Διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, δημιουργούνται τρεις (3) θέσεις εργασίας μετακλητών υπαλλήλων. Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31-08-2022. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λήψη Εγγράφου

Εργασιακές Σχέσεις

Μεριμνούμε για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων

Ενημερωθείτε εδώ για την ισχύουσα νομοθεσία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο λογαριασμός μου

Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.

Συμβάλλετε στην προσπάθεια μας

Βοηθήστε μας να δράσουμε αποτελεσματικότερα για την βελτίωση των εργασιακών
σχέσεων και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στον οργανισμό σας

Ως εργοδότης, δηλώστε εργασία

Ως εργαζόμενος, ενημερώστε μας για μη τήρηση διατάξεων

Άλλοι Σύνδεσμοι

Μετάβαση στο περιεχόμενο