Περισσότεροι από 50.000 διενεργηθέντες έλεγχοι

Διαχρονική Εξέλιξη Ελέγχων του Συνόλου των Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας για τα Έτη 2013 -2019

Σύνολο ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας  κατά το έτος 2019: 57.844

  • Έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2019
  • Έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας ανά γενεσιουργό αιτία για το έτος 2019
  • Έλεγχοι Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων &  Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ανά γενεσιουργό αιτία για το έτος 2019
  • Κατανομή των εργαζομένων (641.236) που καλύφθηκαν από ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας (57.861) ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2019
Μετάβαση στο περιεχόμενο