Περισσότεροι από 50.000 διενεργηθέντες έλεγχοι

Διαχρονική Εξέλιξη Ελέγχων του Συνόλου των Υπηρεσιών Του ΣΕΠΕ για τα Έτη 2013 -2019

Σύνολο ελέγχων του ΣΕΠΕ κατά το έτος 2019: 57.844

  • Έλεγχοι του ΣΕΠΕ ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2019
  • Έλεγχοι του ΣΕΠΕ ανά γενεσιουργό αιτία για το έτος 2019
  • Έλεγχοι Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων &  Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ανά γενεσιουργό αιτία για το έτος 2019
  • Κατανομή των εργαζομένων (641.236) που καλύφθηκαν από ελέγχους του ΣΕΠΕ (57.861) ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2019
Μετάβαση στο περιεχόμενο