Περισσότερες από 6.500 διερευνήσεις εργατικών ατυχημάτων

Σύνολο διερευνηθέντων ατυχημάτων του ΣΕΠΕ κατά το έτος 2019: 6.857

  • Διερευνηθέντα εργατικά ατυχήματα ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2019
  • Έλλειψη μέτρων ασφάλειας διερευνηθέντων εργατικών ατυχημάτων ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για το έτος 2019
  • Διερευνηθέντα εργατικά ατυχήματα ανά σοβαρότητα για το έτος 2019
  • Διερευνηθέντα εργατικά ατυχήματα ανά είδος για το έτος 2019
Μετάβαση στο περιεχόμενο