Ιατροί Εργασίας

Ιατροί Εργασίας

Ιατρός ΕργασίαςΑπασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΔιαδικασία Αναγγελίας Ιατρού ΕργασίαςΠροσόντα Ιατρού ΕργασίαςΧρόνος Απασχόλησης Ιατρού ΕργασίαςΑρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Διαδικασία Αναγγελίας Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Η αναγγελία Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), έως και τις 30/4/2021, θα πραγματοποιείται με την κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας των προβλεπόμενων εντύπων (Έντυπο Ε1 Ανάθεση Καθηκόντων Ι.Ε. και Έντυπο Ε2 Ανάθεση Καθηκόντων Ι.Ε. σε επιχειρήσεις με παραρτήματα).

Από 1/5/2021 οποιαδήποτε νέα ανάθεση καθηκόντων Ιατρών Εργασίας, θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία  της Επιθεώρησης Εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο