Ανακοινώσεις

Ανάρτηση Πινάκων Αποκλειομένων και Επιλέξιμων Υποψηφίων για την Επιλογή Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας

Η Επιτροπή Επιλογής του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας  γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ αριθμ. 4532/18-01-2021  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων…

1 6 7 8 9 10 15
Μετάβαση στο περιεχόμενο