Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)

ΓενικάΕίδη Συλλογικών Συμβάσεων ΕργασίαςΙκανότητα Σύναψης Σ.Σ.Ε.- Νομιμοποίηση εκπροσώπωνΙσχύς Συλλογικής Σύμβασης ΕργασίαςΔέσμευση από Σ.Σ.Ε.Χρόνος Ισχύος Σ.Σ.Ε.Συρροή Σ.Σ.Ε.

Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Επιστροφή

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται σε:

  1. Εθνικές Γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας.
  2. Κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της χώρας.
  3. Επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης ή επιχείρησης
  4. Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας.
  5. Τοπικές Ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας.

Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο