Υποχρέωση Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Υποχρέωση Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Απασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΙατροί που Έχουν Δυνατότητα Άσκησης Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

Αναγγελία Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Η αναγγελία Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), έως και τις 30/4/2021, θα πραγματοποιείται με την κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. των προβλεπόμενων εντύπων (Έντυπο Ε1 Ανάθεση Καθηκόντων Ι.Ε. και Έντυπο Ε2 Ανάθεση Καθηκόντων Ι.Ε. σε επιχειρήσεις με παραρτήματα). Από 1/5/2021 οποιαδήποτε νέα ανάθεση καθηκόντων Ιατρών Εργασίας, θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία  του Σ.ΕΠ.Ε.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 4-8 ΚΥΑ 5685/121/ ΦΕΚ669/22-2-2021

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο